Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни ″Інформатика» складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

Галузь знань 07 «Управління і адміністрування», напрямки підготовки:

  • 071 «Облік і оподаткування» освітній ступінь бакалавр
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь бакалавр

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: операційна система Windows, офісний пакет Microsoft Office  (пакети прикладних програм MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access).